Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2020 r.., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.44 informującego, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej”, nie mogły zostać rozpatrzone w ustawowym terminie. Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 marca 2020 r.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-14 13:50:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-14 13:50:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-14 13:50:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:50:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-02-14 13:50:15 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

124

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-02-14 13:50:15

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-02-14 13:50:15

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik