Dotacje na zabytki

 

Dotacje na zabytki

Zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r., Starosta Pszczyński informuje, iż począwszy od dnia 4 marca 2020 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Dotacja udzielona zostanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego, realizowane w 2020 r., które zostaną zakończone nie później niż do 15 listopada 2020 r.

Refundacji będą podlegały wydatki poniesione po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż od 8 maja 2020 r.

Termin naboru wniosków określa się od 04.03.2020 - 25.03.2020 r.

W bieżącym roku w budżecie powiatu zabezpieczono na dotacje kwotę 60 000 zł.

Uchwała Nr XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r., wzór wniosku oraz wzór sprawozdania dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

 

Uchwała Nr XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego
Uchwała nr 332/66/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2020 r.
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-03 14:31:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:29:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:29:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:29:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:29:13 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-03-03 14:29:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:16:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:05:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:05:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:05:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:05:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:05:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:05:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:05:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:05:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:05:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:04:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-03 14:04:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:04:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-03 14:03:35 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-03 14:03:01 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-03 14:02:38 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-03 14:02:29 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-03 14:01:46 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-03 13:58:47 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

127

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-03-03 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-03-03 13:58:47

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik