Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za styczeń 2020

Uchwała nr 277/58/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 278/58/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 279/58/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Uchwała nr 280/58/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Uchwała nr 281/58/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
Uchwała nr 282/58/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Pszczyńskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała nr 283/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału placówki w programie Erasmus+ konkurs wniosków 2020 Runda 1 KA1-Mobilność edukacyjna, w tym do składania w imieniu i na rzecz organu prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. Akcja KA 101 Mobilność kadry edukacji szkolnej o tytule „Kształcimy kreatywnie i skutecznie”
Uchwała nr 284/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału placówki w programie Erasmus+ konkurs wniosków 2020 Runda 1 KA1-Mobilność edukacyjna, w tym do składania w imieniu i na rzecz organu prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. Akcja KA 102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego „Europejskie inspiracje”
Uchwała nr 285/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Uchwała nr 286/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Uchwała nr 287/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Uchwała nr 288/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji „nie Czekaj” ze Studzionki na realizację zadania publicznego powiatu pn. Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu Powiatu Pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów – Karuzela z…”
Uchwała nr 289/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wymiany międzynarodowej uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński
Uchwała nr 290/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji obchodów jubileuszy związanych z długoletnią działalnością PTTK Ziemia Pszczyńska
Uchwała nr 291/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji 10 akcji Motoserce Pszczyna
Uchwała nr 292/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji festiwalu Śląskie Miraże Art Fest
Uchwała nr 293/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji zawodów na orientację „Silesia Race"
Uchwala nr 294/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji rajdu rowerowego „Szlakiem ewakuacji więźniów oświęcimskich”
Uchwała nr 295/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie współfinansowania wydania płyty zespołu „Chłodno”
Uchwala nr 296/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji plenerowych akcji poboru krwi zaplanowanych w 2020 roku
Uchwała nr 297/59/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok
Uchwała nr 298/60/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie umowy najmu z firmą Rybnet Sp. z o.o.
Uchwała nr 299/60/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Teresie Wojtanowicz dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie do podpisania umowy z Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu
Uchwała nr 300/60/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do podpisania umowy z Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu
Uchwała nr 301/60/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Piotrowi Cyganowi dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie
Uchwała nr 302/60/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie współorganizacji imprez kulturalnych z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Uchwała nr 303/60/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Grzegorza Górki – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie do składania w imieniu Powiatu Pszczyńskiego oświadczeń woli
Uchwała nr 304/61/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok
Uchwała nr 305/61/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-10 15:11:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:11:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:11:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:11:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:11:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:11:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:11:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:11:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:11:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:10:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:10:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:10:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:10:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:10:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:10:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:10:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:10:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:10:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:09:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:09:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:09:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:09:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:09:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:09:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:08:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:08:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:08:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:08:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:08:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:07:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:07:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:07:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:07:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:07:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:07:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:07:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:06:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:06:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:06:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:06:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:06:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:06:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:05:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:05:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:05:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:05:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:05:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:05:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:04:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:04:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:04:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:03:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:03:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:03:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:02:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 15:02:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 15:02:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:58:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:58:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:58:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:58:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:58:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:58:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:55:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:55:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:55:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:55:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:55:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:55:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:55:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:55:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:55:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:53:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:53:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:53:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:51:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:51:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:51:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:51:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-10 14:51:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:51:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-10 14:48:28 Barbara Leśnik

Edycja

2020-03-10 14:48:06 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

87

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-03-10 14:48:06

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2020-03-10 14:48:06

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik