Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za luty 2020

Uchwała nr 306/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 307/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia w sprawie uczestnictwa Powiatu Pszczyńskiego w projekcie obejmującym budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 81 w Pawłowicach
Uchwała nr 308/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
Uchwała nr 309/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku
Uchwała nr 310/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie współorganizacji z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Pszczynie Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej we wrześniu 2020 r.
Uchwała nr 311/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie współorganizacji z Klubem Sygnalistów Myśliwskich III Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich i XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Pszczynie
Uchwała nr 312/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w spawie wsparcia wydania kalendarza pamiątkowego na 2021 rok Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”
Uchwała nr 313/62/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok
Uchwała nr 314/63/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie współorganizacji z Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” pobytu gości z Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Klein Ronnau
Uchwała nr 315/63/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie współorganizacji z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej XLIV przeglądu zespołów ludowych ziemi pszczyńskiej „Spotkania pod Brzymem”, przeglądu dziecięcych zespołów ludowych „Mały Brzym” oraz jubileuszu 60-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Pszczyna”
Uchwała nr 316/63/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Zakup i dostawa respiratorów stacjonarnych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie”
Uchwała nr 317/63/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok
Uchwała nr 318/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bernadecie Sojka-Jany – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Katarzynie Szczotka – zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie do reprezentowania interesów powiatu w zakresie złożenia wniosku w konkursie grantowym organizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) z siedzibą w Warszawie i przyznania dofinansowania na realizację projektu w ramach programu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” pn. „Polak i Fin – wspólna droga do wygranej. Adaptacja modelu konstruktywistycznego poradnictwa zawodowego na przykładzie rozwiązań stosowanych w Finlandii”
Uchwała nr 319/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” tytuł projektu: „Sięgnij po więcej” nr 2019-2-PMU-2146”
Uchwała nr 320/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyznania środków finansowych na ich realizację
Uchwała nr 321/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przyznania środków finansowych na ich realizację”
Uchwała nr 322/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przyznania środków finansowych na ich realizację
Uchwała nr 323/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 324/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok
Uchwała nr 325/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/63/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 lutego 2020 r.
Uchwała nr 326/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Uchwała nr 327/65/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie
Uchwała nr 328/65/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie
Uchwała nr 329/65/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli
Uchwała nr 330/65/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Teresie Wojtanowicz – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie
Uchwała nr 331/65/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-26 10:08:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:08:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:08:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:08:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:08:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:08:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:08:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:08:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:08:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:08:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:08:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:08:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:07:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:07:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:07:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:07:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:07:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:07:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:06:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:06:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:06:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:06:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:06:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:06:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:06:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:06:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:06:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:05:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:05:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:05:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:04:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:04:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:04:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:04:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:04:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:04:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:03:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:03:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:03:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:03:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:03:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:03:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:01:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:01:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:01:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:01:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:01:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:01:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:01:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:01:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:01:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:00:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:00:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:00:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:00:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 10:00:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 10:00:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:59:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 09:59:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:59:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:59:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 09:59:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:59:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:58:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 09:58:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:58:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:58:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 09:58:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:58:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:58:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 09:58:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:58:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:57:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 09:57:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:57:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:57:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-26 09:57:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:57:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-26 09:56:53 Barbara Leśnik

Utworzenie