Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24.03.2020 r.., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48 informującego, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej”, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność zmiany organizacji pracy w GDOŚ, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 29 maja 2020 r.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-31 15:52:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-03-31 15:52:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-31 15:52:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-03-31 15:52:23 Barbara Leśnik

Utworzenie