Obwieszczenie Zastępcy dyrektora PGW Wód Polskich Zarządu Zlewni w Katowicach o udzieleniu Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna pozwolenia wodnoprawnego dot. ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-04-17 11:58:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-17 11:58:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-17 11:58:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-17 11:58:05 Barbara Leśnik

Utworzenie