Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego zastępcy dyrektora PGW Wód Polskich Zarządu Zlewni w Katowicach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dot. ulic Kodowej, Żeńców, Zachodniej w Kobiórze.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-04-17 12:00:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-17 12:00:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-17 12:00:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-17 12:00:05 Barbara Leśnik

Utworzenie