Zawiadomienie o wydaniu Decyzji z dnia 16 kwietnia 2020r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach PGW Wody Polskie udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Pawłowice.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-04-22 19:35:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-22 19:35:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-22 19:35:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-22 19:34:24 Barbara Leśnik

Utworzenie