Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za marzec 2020

Uchwała nr 332/66/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr 333/66/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla Klubu Sportowego „Warszowice” na realizację w trybie pozakonkursowym zadania publicznego powiatu pn. „Udział drużyn KS „Warszowice” w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Par Mieszanych”.
Uchwała nr 334/66/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie współorganizacji XVIII Międzyośrodkowych Zawodów Sportowych – Pszczyna 2020.
Uchwała nr 335/66/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie współorganizacji ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj” Śląskiego Święta Karpia w ramach corocznych obchodów „Regionalnych Dni Rybactwa”.
Uchwała nr 336/66/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne” i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania”.
Uchwała nr 337/66/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Bernadecie Sojka-Jany – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie do reprezentowania interesów powiatu w zakresie obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.
Uchwała nr 338/67/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 339/69/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
Uchwała nr 340/69/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie.
Uchwała nr 341/69/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.
Uchwała nr 342/69/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.
Uchwała nr 343/69/20 20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację w trybie pozakonkursowym zadania publicznego powiatu pn. „Seniorzy, aktywność służy zdrowiu”.
Uchwała nr 344/69/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 345/70/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 346/70/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 347/70/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 348/70/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 349/70/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie.
Uchwała nr 350/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok.
Uchwała nr 351/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Pszczyńskiego.
Uchwała nr 352/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2019 rok.
Uchwała nr 353/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 354/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie.
Uchwała nr 355/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.
Uchwała nr 356/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.
Uchwała nr 357/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Teresie Wojtanowicz dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie.
Uchwała nr 358/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.
Uchwała nr 359/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Renacie Dyrdzie dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.
Uchwała nr 360/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Grzegorzowi Kuczerze dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.
Uchwała nr 361/71/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wojciechowi Strączkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-05 12:01:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 12:01:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:01:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:01:02 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-05 12:00:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:00:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:00:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 12:00:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:00:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:00:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 12:00:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 12:00:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:59:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:59:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:59:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:59:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:59:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:59:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:58:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:58:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:58:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:58:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:58:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:58:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:57:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:57:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:57:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:57:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:57:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:57:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:56:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:56:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:56:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:56:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:56:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:56:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:55:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:55:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:55:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:55:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:55:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:55:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:55:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:55:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:55:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:54:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:54:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:54:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:54:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:54:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:54:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:53:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:53:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:53:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:53:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:53:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:53:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:53:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:53:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:53:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:52:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:52:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:52:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:51:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:51:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:51:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:51:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:51:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:51:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:51:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-05 11:51:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-05 11:51:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:58:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-28 15:58:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:58:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:58:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-28 15:58:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:58:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:57:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-28 15:57:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:57:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:57:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-28 15:57:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:57:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:57:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-28 15:57:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:57:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:56:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-28 15:56:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:56:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:56:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-28 15:56:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:56:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-28 15:56:17 Barbara Leśnik

Utworzenie