Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za kwiecień 2020

Uchwała nr 362/72/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miedźna do kategorii dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu.
Uchwała nr 363/72/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie współorganizacji wyjazdu Filipa Waleckiego na Światowe Igrzyska Olimpijskie Trisome Games 2020 Antalya Turcja.
Uchwała nr 364/72/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 365/73/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Pszczyńskiego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Uchwała nr 366/73/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Uchwała nr 367/73/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 343/69/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację w trybie pozakonkursowym zadania publicznego powiatu pn. „Seniorzy, aktywność służy zdrowiu”.
Uchwała nr 368/73/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Przebudowa budynku Szpitala w Pszczynie, w tym w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z instalacjami”.
Uchwała nr 369/73/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 370/74/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Zostań w domu – realizacja zadań w trybie online”.
Uchwała nr 371/74/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 372/74/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwała nr 373/75/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Pszczyńskiego celem utworzenia pracowni zawodowych”.
Uchwała nr 374/75/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-12 15:36:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 15:36:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:36:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:36:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 15:36:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:36:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:35:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 15:35:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:35:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:34:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 15:34:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:34:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:34:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-12 15:34:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-12 15:34:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:45:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:45:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:45:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:45:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:45:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:45:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:45:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:45:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:45:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:44:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:44:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:44:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:44:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:44:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:43:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-07 12:43:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:43:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-07 12:42:54 Barbara Leśnik

Utworzenie