Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2019

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu pszczyńskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 13.00

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-01 16:34:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-01 16:34:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-01 16:34:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-01 16:33:56 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-30 19:53:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-30 19:53:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-30 19:53:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-30 19:53:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-30 19:45:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-30 19:45:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-30 19:45:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-30 19:44:40 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-29 14:34:14 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-29 14:32:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-29 14:32:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-29 14:32:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-29 14:32:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-29 14:32:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-29 14:32:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-29 14:30:37 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-29 14:29:43 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-29 14:29:21 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-29 14:29:10 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-29 14:28:57 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-29 14:26:23 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

550

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-05-29 14:26:23

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-05-29 14:26:23

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik