Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 03.06.2020r. znak GL.ZUZ.2.4210.114.2020.TL z wniosku Gminy Pszczyna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, obejmującego działkę nr 641/79 obręb Brzeźce, w miejscowości Brzeźce przy ul. Ofiar Faszyzmu.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-19 08:17:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-19 08:17:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-19 08:17:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-19 08:16:56 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-06-19 08:16:56

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-06-19 08:16:56

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik