Zawiadomienie z dnia 10.06.2020r. znak GL.ZUZ.2.4210.182m.2020.TL/RKW-2020-4186 dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (dot. m. in. ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach, ul. Rudawki w Rudołtowicach).

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-26 09:27:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-26 09:27:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-26 09:27:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-26 09:26:37 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

5

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-06-26 09:26:37

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-06-26 09:26:37

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik