Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za czerwiec 2020

Uchwała nr 387/80/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 388/81/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku przyznawania corocznych Nagród Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała nr 389/81/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 315/63/20 dotyczącej współorganizacji z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej XLIV przeglądu zespołów ludowych ziemi pszczyńskiej "Spotkania pod Brzymem", przeglądu dziecięcych zespołów ludowych "Mały Brzym" oraz jubileuszu 60-lecia działalności Zespołu Regionalnego "Pszczyna".
Uchwała nr 390/81/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 391/81/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2019 rok.
Uchwała nr 392/82/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 393/82/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie.
Uchwała nr 394/83/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Uchwała nr 395/83/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Uchwała nr 396/84/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o przyznanie Nagród Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała nr 397/84/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwała nr 398/85/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-07-16 13:10:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 13:10:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:10:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:09:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 13:09:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:09:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:09:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 13:08:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:08:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:08:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 13:08:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:08:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:07:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-16 13:07:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-16 13:07:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:30:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:30:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:30:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:30:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:30:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:30:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:29:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:29:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:29:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:28:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:28:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:28:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:28:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:27:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:27:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:27:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:26:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:26:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:26:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:26:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:26:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-06 15:26:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-06 15:24:26 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

40

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-07-06 15:24:25

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-07-06 15:24:26

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik