index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Deklaracja dostępności -> Tablica ogłoszeń -> Konsultacje społeczne -> Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Pszczyńskiego w sprawie : ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

 

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 08.09.2014 do 19.09.2014 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelar Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu ntegracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.

 Podmiot udostępniający informację Powiat Pszczyna
Osoba i czas wytworzenia informacji Paweł Sadza 2014-09-05  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Renata Sosna 2014-09-05 11:21  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Renata Sosna 2014-09-30 12:09  Historia zmian