Protokół przebiegu przeprowadzenia konsultacji społecznych sporządzony w dniu 23 stycznia 2019 r. w związku z Zarządzeniem nr 3/2019 Starosty Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych ...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-01-23 14:52:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:51:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:49:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:49:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:49:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:49:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:47:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:40:57 Barbara Leśnik

Edycja

2019-01-23 14:40:10 Barbara Leśnik

Edycja

2019-01-23 14:39:12 Barbara Leśnik

Edycja

2019-01-23 14:37:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:37:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-23 14:37:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:37:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-23 14:36:39 Barbara Leśnik

Edycja

2019-01-23 14:35:54 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

251

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-01-23 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-23 14:35:54

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik